Minecraft Server List

Vote for Kostickarna
Click to solve Captcha..
Server
IP5.9.117.15:19462
Websitehttps://kostickarna0.webnode.cz/
Discordhttps://discord.gg/U5nqQ9R2UD
Statusonline
Players0 / 40
Version1.18.1
OwnerUnclaimed
Rank230
Votes51
Uptime100.00%
Checked22 minutes ago
CountryCzech Republic
Kostickarna
Kostickarna

Kostikarna je malý factions server v Minecraftu s úžasnou komunitou, která tě ráda přivítá. U nás najdeš skvělé prostředí pro tvorbu frakcí a vyzkoušení svých strategických schopností.

Naším cílem je poskytnout ti zábavné a vyvážené herní prostředí, které ti přinese nezapomenutelné zážitky. Spolupracuj s ostatními hráči, budujte silné frakce a bojujte o moc a území.

Navíc ti nabízíme časté eventy, které oživují herní prostředí a přinášejí zábavu pro všechny hráče. Připoj se k nim a soutěž s ostatními hráči o skvělé odměny a tituly.

V naší komunitě se snažíme vytvořit příjemné a přátelské prostředí, kde se můžeš potkat s dalšími nadšenci do hry. Společně budujeme prostor pro vzájemnou podporu, radost ze hry a sdílení zkušeností.

Připoj se k nám a zažij úžasnou dobrodružnou atmosféru serveru Kostikarna. Tvůj příběh teprve začíná!

[EN]
Welcome to Kostikarna!

Kostikarna is a small factions Minecraft server with a wonderful community that is ready to welcome you. Here, you will find a great environment for creating factions and testing your strategic skills.

Our goal is to provide you with a fun and balanced gaming environment that will bring you unforgettable experiences. Collaborate with other players, build strong factions, and fight for power and territory.

Additionally, we offer frequent events that bring life to the game environment and provide entertainment for all players. Join them and compete with other players for great rewards and titles.

In our community, we strive to create a pleasant and friendly environment where you can meet other enthusiastic players. Together, we build a space for mutual support, joy in the game, and sharing experiences.

Join us and experience the amazing adventure atmosphere of the Kostikarna server. Your story is just beginning!

Note: The primary language on our server is Czech (CZ), but we welcome players from all around the world. Our community is friendly and supportive, ensuring that language barriers are not an issue.

Kostickarna Statistics

To locate the IP address for the Kostickarna Minecraft server, you can find it in the server info section at the top left corner of the page. This is where you can copy the server address. Additionally, you may also find other details such as the Discord server, website, and more in that section.

To join and play on the Kostickarna Minecraft server, follow these steps:

  1. Open your Minecraft Launcher and click the "Play" button.
  2. From the menu, select the "Multiplayer" option.
  3. Click the "Add Server" button.
  4. Paste the server address (5.9.117.15) into the "Server Address" input.
  5. Click "Done" to save the server information.

Once the server connection turns green, indicating a successful connection, you can click "Join Server" to join and start playing on the Kostickarna server.

Regarding the supported Minecraft version on the Kostickarna server, it is specifically designed to work with version 1.18.1. While you can attempt to join using a different version, it is recommended to use the 1.18.1 Minecraft client version for the best compatibility and experience.